stStarí rodičia majú v našich životoch nezameniteľnú úlohu
Rodinoviny

Výnimočný deň pre starých rodičov

„Moja babka Milka robí tie najlepšie koláče,“ tvrdila mi nedávno kamarátka. Zo zásuvky vytiahla maľovanú skrinku, v ktorej mala uložené kartičky s receptami od jej babky. Už o malú chvíľku sme si pochutnávali na skvelých koláčikoch, ktoré upiekla. Musím uznať, naozaj boli výborné.

Čo všetko naučili starí rodičia vás? Pre mňa bol veľkým vzorom môj starý otec Vlado. Naučil ma písať pútavé príbehy, vysvetlil dôležitosť kníh v živote a vždy tvrdil, že „zo mňa niečo bude.“ Aj keď ma už dnes nemôže vidieť, verím, že by bol hrdý.

Starí rodičia majú v našich životoch nenahraditeľnú rolu. V príbehoch, ktoré nám rozprávali o svojej mladosti, sa skrýva humor aj ponaučenie. Aj keď majú svoje muchy, vždy tu boli pre nás. Často sme pritom my tí, ktorí sú voči nim kritickí, aj keď kvôli veku majú nárok mať svoje chybičky.

babka a vnúčatá v kuchyni spoločne varia

Keď raz budem babkou, budem svojim vnúčatám tou najväčšou oporou. Budem im fúkať rany, rozprávať otravné historky o tom, ako „mlieko za mojich mladých čias stálo len 70 centov“. Naučím ich to, čo ma naučili moji starí rodičia aj rodičia. Prežitý čas a skúsenosti rokmi vytvoria múdrosť. Často sa mi až po rokoch vynárajú slová babky a veru, často si poviem, že mala pravdu!

Rodinoviny sú venované práve ľuďom, ktorí by nám mali byť najbližší. Ak ste aj doteraz starých rodičov zanedbávali, je na čase to napraviť. Vybudovať si lepší a pevnejší vzťah a vychutnať si každý jeden deň, ktorý nám osud dovolí si užiť.

Aj pápež František sa rozhodol uctiť si seniorov. „Oni nám pripomínajú, že staroba je dar a že starí rodičia sú ohnivkom spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a viery. Na starých rodičov sa často zabúda, a takto zabúdame na odovzdávanie bohatstva spočívajúceho v uchovávaní koreňov,“ povedal. V článku od vaticannews.va sa tiež píše o novom svetovom dni, ktorý je určený práve seniorom. „Preto som sa rozhodol ustanoviť Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v celej Cirkvi každoročne vo štvrtú nedeľu júla, v blízkosti spomienky na sv. Joachima a Annu, Ježišových „starých rodičov“,“ povedal pápež František.

Či už ste veriaci, alebo nie, musíte uznať, že svetový deň seniorov a starých rodičov je naozaj potrebný. Ako spoločnosť by sme si mali uvedomiť ich hodnotu a každý deň sa im aspoň trochu povenovať. Zavolať, napísať, navštíviť ich, alebo im poslať ich vlastné Rodinoviny.


Komentáre