senori v pohybe prechádzka nordic walking
pixabay

Seniori v pohybe pomáhajú najstarším. Môžete aj vy

Aj v našich končinách je čoraz častejšie vidieť aktívnych dôchodcov. Seniori a seniorky chcú často svoj čas tráviť užitočne a učiť sa nové veci. Niektorí navštevujú univerzity tretieho veku, iní sa zase rozhodnú športovať.

Organizácia Seniori v pohybe je občianske združenie, ktoré vzniklo v lete v roku 2018. Jej cieľom je rozšíriť aktivity pre seniorov, ktoré budú spojené s pohybom a s aktívnou starobou. Ponúkajú osamelým seniorom možnosť stretnúť sa s ostatnými rovesníkmi a patriť do komunity, ktorá sa vďaka aktivitám občianskeho združenia bude stretávať a ďalej socializovať.

Spoluzakladateľka Evka Soldánová pre náš blog zodpovedala pár otázok. V článku sa dozviete, ako môžete pomôcť „svojmu“ seniorovi, čo začleniť do ich životov ale aj tipy na domáce aktivity.

seniori v pohybe aktivity pre babku a dedka

Povedzme, že moja babka žije sama v byte, všetci žijú ďaleko a nemá sa čomu veľmi venovať. Aké aktivity jej môžu osviežiť jeseň života?

Izolácia seniorov je dlhodobý trend, ktorý na nich nepriaznivo vplýva. Ich vlastné deti sú v zahraničí a potom je zrejmé, že seniori zápasia so samotou. Je potrebné si uvedomiť, že niekomu vyhovuje, ak je v domácnosti sám a druhý senior alebo seniorka vyhľadáva cielene nové aktivity. Aktivít na sebarozvoj je neúrekom, len je potrebné chcieť a nájsť motiváciu k ich realizácii.

Veľmi obľúbenou aktivitou je tréning pamäti, ktorý je možný aj v domácom prostredí. Existuje množstvo publikácií, ktoré vieme odporučiť. Určite je prospešné aj lúštenie krížoviek a riešenie sudoku. Seniori môžu doma tiež cvičiť, samozrejme ideálne, ak dané cviky majú s kým odkonzultovať. Pohyb je základ, my určite odporúčame aj prechádzky mimo domu, chodenie do prírody. Dobrou aktivitou je aj varenie, ktoré je prirodzené a ešte prináša aj úžitok.

 

Prečo ste sa rozhodli založiť vašu organizáciu? 


Dlhodobo sme sledovali, že seniorom nie je venovaná dostatočná pozornosť. Našou víziou bolo vytvoriť voľnočasovú alternatívu programu pre seniorov, ktorá bude zdraviu prospešná a bude seniorov udržiavať v kondícii. Seniori si zaslúžia ponuku plnohodnotných aktivít vďaka ktorým vytvoria komunitu a budú mať tak priestor na väčšiu socializáciu.


Akým aktivitám sa venujete?


V občianskom združení sa venujeme nordic walkingu, organizujeme výlety do prírody a okrajovo tréning pamäti. Pripravujeme tiež nové aktivity, ktoré obohatia našu doterajšiu činnosť. Budeme rady, ak nás budete sledovať prostredníctvom webovej stránky www.seniorivpohybe.sk, kde čoskoro zverejníme náš program na leto. 

domace trenovanie pamati pre seniorov, krizovky a rebusy pre starych rodicov


Koľko seniorov sa asi venuje vašim aktivitám?


Je to rôzne, evidujeme okolo 100 seniorov.

Ako by sme mohli vaše aktivity aplikovať do bežného života každého seniora niekde, kde podobné organizácie nie sú?


Veľmi dobrá otázka. Vždy sa vieme dohodnúť na spolupráci a privítame, ak nás oslovia aj z iných kútov Slovenska a my rady prídeme. Určite viete, že je to o ľuďoch. To znamená, že ak niekto prejaví záujem rady sa porozprávame a odkonzultujeme možnosti pre seniorov aj na diaľku.

Akú spätnú väzbu dostávate od seniorov?


Seniori sa tešia. Teraz po pandémii je vidieť, že potrebujú ešte oveľa viac voľnočasových aktivít ako pred tým. Veríme, že keď rozbehneme náš letný program, seniori si nájdu čas a prídu.

Myslíte si, že sa ako spoločnosť dostatočne zaujímame o život seniorov?


Pandémia nastavila našej spoločnosti zrkadlo. Mohli sme sledovať ako prvá vlna zmobilizovala dobrovoľníkov a ukázala sa tak empatia ľudí k seniorom. Druhá vlna bola oveľa ťažšia a na seniorov sa pozabudlo.


My si želáme, aby seniori mali priestor na sebarealizáciu a aby im spoločnosť umožnila rozvoj, pretože seniori v sebe skrývajú skúsenosti, životné múdrosti, ktoré môžu byť pre všetkých inšpiráciou.

 


Komentáre