RODINOVINY

Nový spôsob komunikácie pre seniorov

Aktívny, spokojný a šťastný senior

Návštevy rodinných príslušníkov, komunikácia s klientmi zariadenia, ale aj pobyt na čerstvom vzduchu a pravidelné skupinové aktivity sú pre kvalitu života seniorov v domovoch dôchodcov prvoradé. Je náročné nepretržite zabezpečovať jednotlivé služby pre komfort a pohodlie vašich klientov.

Na uľahčenie komunikácie sme preto vyvinuli aplikáciu Rodinoviny, ktorá zabezpečuje jedinečný kontakt ubytovaného s rodinou, bez použitia telefónu alebo tabletu, čo seniori veľmi ocenia.

Rodinné noviny do domova dôchodcov

Vďaka aplikácii Rodinoviny môže celá rodina posielať správy svojim blízkym niekoľkými klikmi. Rodinoviny zozbierajú fotky a pozdravy a spracujú ich do originálnych novín. Vám už nezostane iné, len ich odovzdať do rúk šťastných klientov vášho zariadenia. Seniori túžia byť v kontakte s rodinou. Vyčarujte im úsmev na tvári.

 Ukážka časopisu

Nový spôsob komunikácie

Vyššia kvalita života seniorov

Blízky kontakt s rodinou

Šťastní a spokojní klienti

„Pre pravidelný kontakt seniora s rodinou“

Ako to funguje

1. Zmluva

Váš Domov dôchodcov uzavrie zmluvu s prevádzkovateľom aplikácie Rodinoviny.

2. Komunikácia

Mailom obdržíte od nás komunikačné materiály, ktoré rozpošlete rodinám rezidentov.

3. Prístup

Každá rodina obdrží jedinečný prístupový kód. Vďaka nemu si jednotliví členovia rodiny vytvoria v aplikácii účet a môžu začať posielať správy.

4. Distribúcia

Na konci mesiaca z odoslaných správ vytvoríme originálne noviny pre každú rodinu a odošleme vám ich. Stačí ich len odovzdať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Zaujal Vás koncept? 

 Chcete sa o projekte dozvedieť viac?

 Radi by ste ho zaviedli vo vašom domove?