Ochrana osobných údajov

1. Zber osobných údajov

Spoločnosť LA MACHINE A IDEES SAS (ďalej len "predávajúci") musí pre poskytnutie svojich služieb spracovávať osobné údaje. Svojím súhlasom potvrdzujete, že ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov a že ste im porozumeli. Podmienky používania vyžadujú, aby vlastníci účtu mali najmenej 18 rokov. Pokiaľ s niektorým z uvedených pravidiel nesúhlasíte, nie je možné na stránke www.rodinoviny.sk nakupovať. Ak ste dali súhlas na spracovanie osobných údajov, no chceli by ste tento súhlas odvolať, je potrebné kontaktovať naše zákaznícke centrum na adrese ahoj@rodinoviny.sk 

Pokiaľ chcete nakupovať na stránke www.rodinoviny.sk je potrebné založiť si zákaznícky účet. Pri vytváraní Zákazníckeho účtu a pri objednávke tovaru zbiera predávajúci osobné údaje používateľov stránky. Všetky údaje sú zbierané a využívané v súlade s bodom 2 a 3. Zodpovednou osobou pre zber týchto informácií je predávajúci.

Pri registrácii od vás budeme vyžadovať nasledovné údaje:
meno, priezvisko, emailová adresa pre vlastníka účtu a meno, priezvisko, adresa pre adresáta tlačených novín. Ide o nevyhnutné informácie pre doručenie objednaného tovaru. Pre používanie služieb musíte poskytnúť platnú e-mailovú adresu. V závislosti od toho, aké informácie sa rozhodnete zverejniť, môžeme zbierať ďalšie údaje, ako napríklad dátum narodenia, pohlavie či profilovú fotografiu. Tieto údaje nie sú povinné, zaručujú však lepšiu kvalitu objednaného tovaru.

Pojem "osobné údaje" označuje všetky údaje, ktoré dovoľujú identifikovať osobu, najmä jej meno, priezvisko, dátum narodenia, elektronickú adresu, IP adresu, poštovú adresu, rovnako ako všetky ostatné informácie, ktoré sa Zákazník rozhodne oznámiť predávajúcemu ohľadom svojej osoby.

Pre účel boja proti zneužitiu, spomínanému v bodoch 2. a 3., môže predávajúci uchovávať (po dobu určenú v bode 5) informácie ohľadom transakcií vykonaných na svojich stránkach, ako napr. čísla bankových kariet v ich neúplnej podobe, ktoré sú používané na vykonávanie spomínaných transakcií, ako aj dobu platnosti bankových kariet.

PRESNÝ ZOZNAM ZBIERANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Objednávateľ služby:
Meno a priezvisko
Email
Dátum narodenia (nepovinné)
Meniny (nepovinné)
Profilová fotografia (nepovinné)
Fakturačné údaje (v prípade nákupu pre firmu)
Adresát:
Meno a priezvisko
Pohlavie (nepovinné) 
Dodacia adresa
Dátum narodenia (nepovinné)
Profilová fotografia (nepovinné)

 

2. Účel zberu osobných údajov

Osobné údaje sú zbierané pre konkrétne, jasne stanovené a legitímne účely a na splnenie jedného alebo viacero nasledujúcich cieľov:

- správa objednávok na stránke,

- spracovávanie obchodných štatistík, vykonávanie trhových štúdií a štúdií nákupného správania spotrebiteľov,

- zostavovanie a správa prospektových súborov, čo zahŕňa najmä technické operácie ako normalizáciu, zväčšovanie, či duplikáciu,

- prevádzkovanie výkonov týkajúcich sa správy Zákazníkov,

- výber klientely pre realizáciu marketingových a promočných aktivít, 

- odosielanie správ s akčnými ponukami a s podnetmi ku kúpe tovaru. Zákazník má možnosť sa odhlásiť z odberu týchto ponúk kliknutím na odkaz určený na tento účel, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého takéhoto e-mailu.

- rešpektovanie našich legálnych a právnych povinností.

- v boji proti podvodom.

 

3. Príjemcovia zbieraných údajov

Jedine predávajúci a externé spoločnosti, s ktorými má predávajúci uzavreté zmluvy ohľadom spracovávania objednávok Zákazníka, majú prístup ku komunikovaným osobným údajom. Predávajúci musí spolupracovať so spoločnosťami a jednotlivcami, ktorí pomáhajú prevádzkovať, poskytovať a predávať služby (napríklad spracovanie platieb, doručenie tovaru alebo poskytnutie zabezpečenia). 

Rovnako môže byť príjemcom osobných údajov aj personál verejných inštitúcií, výhradne však pre splnenie si legálnych povinností zo strany predávajúceho, ďalej pomocné súdne organizácie, ministerskí úradníci a organizácie, ktoré majú na starosti vymáhanie pohľadávok.

Tieto tretie strany majú len veľmi obmedzený prístup k vašim údajom. Sú povinní nezverejňovať a nepoužívať ich na iné účely. 

Predávajúci podnikol potrebné kroky pre zabezpečenie všetkých osobných údajov a to najmä aby neboli poškodené alebo aby k nim nemali prístup tretie osoby.

Predávajúci sa zaručuje, že bude spracúvať všetky osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 z.z. a bude ich používať výlučne na interné marketingové účely (emailové kampane, informácie o novinkách). Vaše osobné údaje sa od nás nedostanú k tretím stranám za účelom marketingovej kampane. Pokiaľ na našej stránke alebo sociálnych sieťach uverejníte príspevok, fotografiu alebo video týkajúce sa našej spoločnosti a jej aktivity či produktov, dávate tým súhlas tento materiál ďalej použiť.

 

4. Uchovávanie osobných údajov

Zozbierané osobné údaje sú uchovávané po dobu piatich rokov od poslednej transakcie vykonanej na stránke www.rodinoviny.sk alebo od aktualizácie Zákazníckeho účtu.  Pri využívaní služby súhlasíte s uchovaním čísla bankových kariet a dátumu skončenia platnosti po dobu trinásť mesiacov od poslednej transakcie vykonanej na stránke www.rodinoviny.sk alebo od aktualizácie Zákazníckeho účtu. V prípade neuskutočnenia novej transakcie alebo aktualizácie Zákazníckeho účtu počas doby piatich rokov budú údaje týkajúce sa Zákazníka automaticky vymazané.

 

5. Cookies

Predávajúci meria počet videných stránok, počet návštevníkov na stránkach, ako aj aktivitu návštevníkov stránok a ich frekvenciu návratu na stránky prostredníctvom použitia technológie "cookies".

Cookie nedovoľuje identifikáciu Zákazníka. Uchováva informácie o navigácii Zákazníka na stránke www.rodinoviny.sk (zobrazené stránky, dátum a hodina zobrazenia, atď.) a povoľuje ich ukladanie pri nasledujúcich návštevách stránky.

Údaje získané prostredníctvom technológie cookies sú určené výhradne a striktne pre interné použitie a nie sú nikdy postúpené tretím stranám.

Použitie technológie cookies nie je nevyhnutné pre fungovanie stránky a vyžaduje si súhlas od používateľa stránky. Súhlas alebo nesúhlas s použitím cookies vyjadruje používateľ stránky prostredníctvom nastavenia prehliadača náležitým spôsobom.

Niektoré cookies, nazývané "reklamné cookies", dovoľujú sledovať používanie stránky Zákazníkom a ukladať zobrazený tovar, následne na čo je tento tovar alebo iný tovar, prezentovaný prostredníctvom reklamných blokov. Tieto cookies sú naviazané na interný profil Zákazníka, nepovoľujú však jeho identifikáciu. Vyžadujú tiež váš výslovný súhlas rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

6. Prístupové práva a právo na rektifikáciu

Keď zákazník zadáva svoje osobné údaje na stránke, dáva automaticky súhlas na ich zber a použitie.

V súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 má každý zákazník právo na prístup k svojim osobným údajom za účelom ich konzultácie, opravy, obmedzenia, odstránenia a prenosnosti a na vznesenie námietky proti spracovávaniu osobných údajov na zákonné účely. Ak si zákazník praje toto právo využiť, môže napísať na nasledujúcu e-mailovú adresu: ahoj@rodinoviny.sk 

Zákazník môže odmietnuť alebo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, z legitímnych dôvodov. V prípade potreby môže zákazník podať sťažnosť u dozorného orgánu.

ZMENY V PRAVIDLÁCH NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto pravidlá môžeme z času na čas meniť alebo aktualizovať. O zásadných zmenách vás budeme informovať mailom.