mladí si vážia najstaršiu generáciu
Pexels

Čo robil tvoj dedko inak ako ty?

Generačná priepasť medzi mladými a seniormi je stále tu. Mali by sme sa však zamerať nielen na rozdiely, ale na to, čo nás spája. Počas pandémie mladí ľudia prejavili neskutočný záujem o seniorov a to napriek tomu, že sme v množstve vecí výrazne iní.

Sú to napríklad technológie. Ako dnes komunikujú mladí ľudia? V čom je rozdiel medzi nimi a ich starými rodičmi? Aleny Tomanovej, členky tímu Youth Watch, sme sa veľa pýtali a veľa aj dozvedeli. Poďte sa poučiť aj vy.

 

Akú formu komunikácie obľubujú mladí ľudia?

Komunikáciu medzi mladými ľuďmi ovplyvňujú technológie a sociálne siete. Tak ako sa postupne vyvíjajú, tak sa tomu prispôsobuje aj komunikácia. Pôvodne sa na sociálnych sieťach komunikovalo prostredníctvom textov, neskôr obrázkov a pohyblivých obrázkov, tzv. GIF. Momentálne sú veľmi obľúbené krátke videá /do 60 sek/, ktoré sú populárne najmä vďaka sociálnej sieti TikTok.


Čo sa týka aktivít, napríklad v dobrovoľníctve alebo verejnom dianí, tak aké mladí uprednostňujú?

Čo sa týka aktivít, rozhodne môžeme hovoriť o výrazne aktívnejšej generácii, alebo aj o generácii aktivizmu. Práve digitálny svet dáva mladým možnosti, aby sa aktivizovali. Stačí jedna myšlienka, ktorá vie nadchnúť mnoho ďalších. Vidieť to aj na influenceroch, je ich veľmi veľa a ľudia ich radi sledujú. Odráža sa to aj na politickom a spoločenskom dianí.

Z našich dát vyplýva, že mnoho mladých sa dnes veľmi zaujíma o politické dianie, sledujú ho. Stále však majú vysokú nedôveru voči štátnym inštitúciám. Mladí sa snažia spoločnosť zmeniť na svoj obraz. Známe sú napríklad protesty Za slušné Slovensko, ktoré zaktivizovali mnoho ľudí. Tí sa dokázali veľmi rýchlo zmobilizovať.

Na kandidátkach je tiež dnes mnoho mladých. Iní zas kandidujú do samospráv ako nezávislí kandidáti, aby mali tak možnosť ovplyvniť to, čo sa okolo nich deje.

mladí ľudia protestujú a vychádzajú do ulíc


Ako sa zmenili bežné záujmy mladých ľudí v porovnaní s predošlými generáciami?

Čo asi najviac vystihuje súčasnú mládež, je neskutočná pestrosť ich záujmov. Každý si chce nájsť to svoje, byť v niečom originálny a výnimočný. Platí, že mládež je dnes veľmi rôznorodá, je ťažké dávať ich do škatuliek. Na sociálnych sieťach aj v spoločnosti vidia ten trend a cítia tlak byť v niečom dobrý a mať nejaké hobby či poslanie. Ich záujmy idú v porovnaní s minulými generáciami až do pracovnej sféry, budujú si vlastnú značku. To, čo však určite spája túto generáciu, je záujem o túto planétu a klimatickú krízu. Ten sa pretavuje do ich celkového životného štýlu napr. stať sa vegánom, nakupovať miestne produkty, udržateľnú módu a pod.

A čo komunikácia mladých a najstarších, aké rozdiely vidíte tu?

Kedysi bola komunikácia osobnejšia, z očí do očí. Dnes to smeruje skôr do digitálnej sféry. Čo sa týka písanej komunikácie na sociálnych sieťach, mladí ľudia používajú mnoho slangových výrazov prebraných z angličtiny, na vyjadrovanie emócií tzv. emoji alebo gif obrázky. Takže staršie generácie potrebujú pomaly prekladač na to, aby im rozumeli.

Aký majú mladí ľudia vzťah k svojim starým rodičom, k seniorom? Ako vnímajú ich úlohu v spoločnosti?

To je dobrá otázka, toto sme neskúmali. Nebudem preto tvrdiť niečo, čo s istotou neviem. Zo skúsenosti ale viem, že si ich na jednej strane vážia a berú ich ako symbol návratu k bežnému životu. Z časti je tu ale vidieť aj obviňovanie, mladí často vyčítajú starším, že to nespravili dobre – napríklad klimatickú krízu, ktorej dôsledky dnes nesieme. Často sú bezmocní v tom, že nie sú považovaní za rovnocenných partnerov. Starší ich často nepočúvajú a podceňujú. Treba ale povedať, že počas pandémie sa zachovali zodpovedne, brali ohľad na seniorov, preukázali im neskutočnú úctu. 


Komentáre