prvý svetový deň starých rodičov nás spojil
unsplashed

Svetový deň starých rodičov. Kedy, kde a prečo? 

Slováci si seniorov skutočne vážia. Dokázali to práve počas letných mesiacov, kedy sa v niekoľkých kútoch Slovenska konali krásne udalosti na oslavu našich najstarších. Boli organizované pri príležitosti prvého Svetového dňa starých rodičov vôbec. 

Za zmienku stojí udalosť v Klube Luna Senior Friendly, o.z.. ale aj Deň seniorov v Zákamennom či v obci Skalité. Pri príprave osláv pomáhala aj cirkev. Vytvorila mnohé materiály či modlitby, ktoré pomôžu spojiť sa so starými rodičmi. Treba však spomenúť aj vaše stretnutia so starkými, o ktorých ste sa nám zmienili. Spomienky na mnohé z nich si našli miesto vo vašom letnom výtlačku Rodinovín. 

Práve pri takýchto príležitostiach by sme sa sami seba mali spýtať, či si starých rodičov vážime dostatočne. Trávime ako rodina dosť času spolu? Máme spoločné záľuby, záujmy? Sme naozaj rodinou? 

Bohatstvo, ktoré nám naši seniori každý deň odovzdávajú, naozaj stojí za to. Kúsok z nich si každý z nás nosí vo svojom srdci a iste sa aj vám stane, že si na nich spomeniete v bežných chvíľkach svojho života. 

starí rodičia a vnúčatá trávia spoločný čas

Aj mne sa to stáva. Hoci rady svojej starkej občas vnímam s veľkou rezervou, často sa mi zjavia v tej pravej chvíli. Keď sa neviem v živote posunúť ďalej, keď mám pocit, že som vyčerpala všetky svoje sily. Vtedy si spomeniem na to, čím si prešla moja starká. Ako v živote bojovala so situáciami, ktoré si ja neviem ani predstaviť. Akú cestu má za sebou, čo všetko zvládla a čo všetko dobré naučila nás, svoje deti a vnúčatá. Tak málo jej za to počas bežných dní ďakujem. 

Preto ma teší vidieť, že Slováci svoj vzťah so seniormi zlepšujú. Prvý ročník Svetového dňa starých rodičov sa niesol v znamení spolupatričnosti, hľadania spoločných záľub a spoločných tém na rozhovor. 

Mali by sme si dať záväzok. Aspoň raz za týždeň sa zastaviť, poďakovať sa za svojich starých rodičov a zavolať im alebo prísť na návštevu. V ich prítomnosti sa človek oveľa jednoduchšie zastaví, nájde porozumenie voči nim a často aj voči sebe.

Ak sa chcete o tomto sviatku dozvedieť viac, pozrite si reportáž o svetovom dni starých rodičov.


Komentáre